Na de aanleg van uw stoma zal de dokter een nota sturen naar uw ziekenfonds waarin hij het op de hoogte brengt van uw behoefte aan opvangmateriaal. Normaal krijgt u bij het verlaten van het ziekenhuis een beperkt aantal stomazakjes mee. Om bij gebrek aan opvangmateriaal niet in de problemen te geraken doet u er goed aan uw eerste dotatie stomamateriaal al voor het verlaten van het ziekenhuis bij uw apotheker - bandagist of een erkend bandagist aan te vragen want vaak verlaat u het ziekenhuis op een weekend. Die zal de noodzakelijke aanvraagpapieren opmaken en wanneer u ze afhaalt u laten tekenen voor ontvangst.

Een patiënt met een definitieve stoma dient alleen bij deze eerste levering een voorschrift van de dokter bij de apotheker - bandagist of bandagist af te geven om zijn dotatie voor 3 maanden te bekomen. Stomadragers met een tijdelijke stoma zullen telkens zij een nieuwe dotatie moeten hebben, opnieuw een doktersvoorschrift moeten voorleggen. Zoals u op het einde van dit werk kunt zien, bestaan er heel wat verschillende soorten opvangsystemen, gefabriceerd door verschillende firma’s. Meestal bestelt men die eerste maal dezelfde producten die men gebruikte in het ziekenhuis, maar wanneer u problemen krijgt met uw opvangmateriaal of van systeem wenst te veranderen, kunt u bij uw volgende dotatieaanvraag zonder problemen een ander opvangsysteem bekomen.

Niet alle systemen zijn even gebruiksvriendelijk of geschikt voor uw type huid. Bovendien komen voortdurend nieuwe en vaak betere producten op de markt. Wanneer u problemen hebt met uw opvangmateriaal kunt u best raad vragen bij de stomaverpleegkundige verbonden aan uw ziekenhuis. Wie up-to-date de evolutie van deze producten wil opvolgen, doet er goed aan zich bij een zelfhulpgroep voor stomadragers aan te sluiten. Achteraan vindt u daarvan een lijst met adressen. Of bij problemen met opvangmateriaal kunt u ook één van de firma’s die deze producten fabriceren contacteren (nuttige adressen hier op de website TO DO!).

Het opvangmateriaal was vroeger gratis, maar nu blijft 10%, het zogenoemde remgeld, ten uwen laste. Na die eerste drie maanden stapt u voor latere bestellingen gewoon naar de apotheker - bandagist of erkende bandagist. Die regelt dan alles met uw ziekenfonds!

Opgepast! De datum waarop u voor het eerst de stomaproducten mocht aankopen is bijzonder belangrijk. Van die dag af bekomt u om de 3 maanden een welbepaalde dotatie stomaproducten. Op dat attest dat uw apotheker - bandagist of bandagist voor u opmaakt en dat hij bij uw ziekenfonds moet indienen komt de datum waarop u de eerste keer uw stomaproducten bij hem aanschaft. Van dan af hebt u precies om de 3 maanden opnieuw recht op een nieuwe dotatie producten met tegemoetkoming van uw ziekenfonds.

Wanneer de apotheker - bandagist of bandagist dan of ook later het attest verkeerd dateert, heeft zoiets voor u materiële gevolgen (sedert de invoering van de 3e betalers regeling). Ligt tussen de datum van de vorige aanvraag en de daaropvolgende minder dan 3 maanden, dan wordt uw aanvraag geweigerd.

Liggen er meer dan 3 maanden tussen, dan krijgt u voor de aankoop van uw stomaproducten voor die bijkomende dagen geen tegemoetkoming van uw ziekenfonds en moet u ze voor die dagen zelf volledig betalen. Vroeger moest de stomadrager zelf die data in het oog houden, maar sedert de invoering van de 3e betalers regeling is het de verstrekker (=apotheker - bandagist of bandagist) die alle administratie moet bijhouden en regelen. (NIET MEER DE PATIËNT). Sommige firma’s nemen het bijkomende remgeld voor hun rekening zodat u niet bij hoeft te betalen.

Deze site werkt enkel correct met cookies. Door gebruik te maken van onze website en diensten, aanvaard je het plaatsen van deze cookies op je computer.
Ok