Heel wat mensen met een stoma durven niet meer op reis uit schrik dat hen tijdens die enkele weken iets ergs zou kunnen overkomen of omdat zij vrezen dat zij zo ver van huis hun probleempjes niet langer onder controle zouden kunnen houden. Niemand ter goeder trouw kan beweren dat hun schrik ongegrond is. Maar wanneer u enkele gemakkelijk aan te houden regeltjes naleeft, loopt u niet meer dan gelijk wie de kans om in de problemen te geraken. Al te vaak vergeet een stomadrager dat hij niet langer ziek is, maar alleen zijn levenswijze enigszins aan zijn handicap moet aanpassen om zoals iedereen normaal te kunnen leven. En vakantie hebben ook zij echt nodig. Daarom deze enkele raadgevingen die u kunnen helpen weer een heerlijke en kommerloze vakantie te beleven.