• Anus praeter naturalis: een chirurgisch aangelegde uitgang, een kunstmatig aangelegde anus op de buikwand
 • Appendix vermiformis: wormvormig aanhangsel
 • Carcinoom: kankergezwel
 • Caecostomie: stoma op het caecum
 • Caecum: deel van de dikke darm tussen ileum en colon ascendens
 • Colitis ulcerosa: chronische ontsteking van de dikke darm die met zweervorming samengaat
 • Colon: dikke darm
 • Colon ascendens: opstijgend gedeelte van de dikke darm
 • Colon descendens: neerdalend gedeelte van de dikke darm
 • Colon transversum: dwars over de buik lopend gedeelte van de dikke darm
 • Colostoma: kunstmatige uitgang van het colon op de buikwand
 • Diarree: buikloop
 • Divertikel: uitstulping van de darm wand
 • Diverticulose: ziekte met massaal optreden van divertikels
 • Diverticulitis: ontsteking van één of meer divertikels
 • Enteritis: ontsteking van de darmen, meestal de dunne darm
 • Fistel: niet natuurlijke verbinding tussen twee holle organen of tussen een hol orgaan en de buitenwereld
 • Flatus: wind, scheet
 • Ileoitis terminalis: ontsteking van het einde van de dunne darm
 • Ileostoma: kunstmatige uitgang van de dunne darm
 • Duodenum: eerste deel van de dunne darm, net na de maag (kort)
 • Jejenum: tweede deel van de dunne darm
 • Ileum: laatste deel van de dunne darm
 • Mucosa: slijmvlies
 • Obstipatie: verstopping
 • Peritonitis: ontsteking van het buikvlies
 • Poliep: gesteeld gezwelletje binnen op de darmwand
 • Prolaps van de stoma: uitstulping van de stoma
 • Rectum: endeldarm
 • Sigmoïd: S-vormig gedeelte van de dikke darm tussen colon descendens en rectum
 • Stenose van de stoma: vernauwing van de stoma
 • Stoma: uitgang van de darm aan de huid
 • Ulceratie van de darmwand: zweer in de wand van de darm
 • Intraveneus: langs de ader
 • Multidisciplinair: van verschillende disciplines (met verschillende opleidingen en vaardigheden)
 • Pathologisch: op ziekte wijzend, ziekelijk
Deze site werkt enkel correct met cookies. Door gebruik te maken van onze website en diensten, aanvaard je het plaatsen van deze cookies op je computer.
Ok