Wanneer er tussenin toch nog ontlasting komt, probeer dan de gebruikte hoeveelheid water te wijzigen.

Vermeerder of verminder ze, maar gebruik nooit meer dan één liter. Denk even na of u de laatste dagen de gewone hoeveelheid stoelgang irrigeerde. Indien die hoeveelheid stoelgang minder was, is het normaal dat u later op de dag nog wat ontlasting krijgt. Enkele nuttige wenken bij het spoelen

1. Probeer steeds te irrigeren binnen dezelfde tijdspanne van 2 à 3 uur van de dag. Doe het op het ogenblik dat u zich kunt ontspannen en wanneer u weet dat u niet zult gestoord worden. Liefst zo dicht mogelijk bij het tijdstip waarop u vóór uw operatie gewoonlijk naar het toilet ging.

2. Indien u er voor uw operatie bepaalde gewoonten op na hield vooraleer u het gevoel kreeg dat u naar het toilet moest (bvb: een kopje koffie drinken, de krant lezen, een sigaret roken, uw ontbijt nemen, etc.) is het geraden deze routine te behouden.

3. Wanneer u vaststelt dat u elke dag maar weinig stoelgang bij het spoelen verwijdert, dan kunt u de irrigatie gerust om de 2 dagen uitvoeren.

4. Bij buikloop moet u de irrigatie stoppen tot uw stoelgang weer gebonden is. U zult er dan toch niet in slagen het uitstoten van stoelgang te regelen. Raadpleeg uw arts, wanneer dat enige dagen aanhoudt, om de ontlasting eerst opnieuw te normaliseren.

5. Zorg dat u altijd enkele ileostoma opvangzakjes bij de hand hebt. Deze zijn zeer handig bij buikloop, want zij kunnen onderaan open zodat u ze kunt laten leeglopen en u niet om de haverklap een nieuw zakje moet aanbrengen.

6. Neem op reis steeds een klerenhanger in ijzerdraad mee zodat u iets bij hebt waarmee u de waterzak op schouderhoogte kunt hangen. Wees altijd voorzichtig met het gebruik van water in vreemde landen. Wanneer men het mag drinken, kunt u het ook voor uw irrigatie gebruiken. Wees niet verwonderd wanneer u op reis wat meer en wat onregelmatiger verliest dan thuis of kleine probleempjes moet oplossen (buikloop, moeilijker inlopen van het water, lekken, etc.). De ongewone omgeving en uw gemoedsstemming kunnen de irrigatie beïnvloeden. U kunt dan eventueel ertoe besluiten een tijdje de spoeling te stoppen.

7. Met open mond diep adem halen terwijl u het water laat indruppelen zal u helpen meer water in de dikke darm te krijgen met minder krampen. U zult zich daardoor ontspannen voelen en de watertoevoer zal vergemakkelijken.

8. Wanneer u braakneigingen of krampen krijgt, of ijl in het hoofd en draaierig wordt, betekent dat gewoon dat het water te snel in de darm vloeit, te koud is of dat er reeds te veel ingebracht werd.

9. Denk er aan: pas na vier weken spoelen verliest u normaal geen stoelgang meer. Tijdens de inloopperiode moet u uiteraard een stomazakje dragen.

10. Hartlijders moeten hier extra voorzichtig zijn. Raadpleeg eerst uw dokter alvorens met spoelen aan te vangen.

De hoeveelheid water die men in de darmen kan ophouden verschilt van mens tot mens. ca 1/2 liter tot maximum 1 liter.

Indien u geen 1/2 liter van de inhoud kunt ophouden, probeer dan toch door elke keer iets meer in te brengen om die ideale hoeveelheid te benaderen. Ga na hoe uw buik aanvoelt vooraleer u met spoelen aanvangt.

Opgepast dit is geen lavement, maar de druk van het water geeft aan de hersenen een signaal om de darmen te laten werken (peristaltiek). Voel daarna hoe uw buik aanvoelt nadat u het water erin bracht en hoe u zich voelt wanneer alle stoelgang eruit verwijderd is. Aldus zult u gemakkelijker leren herkennen wanneer u volledig klaar bent met de irrigatie.

Onthoud dat u minstens 4 weken moet spoelen vooraleer u gedurende 2 dagen geen stoelgang meer zult uitstoten. Onthoud dat uw gemoedstoestand een enorme invloed kan hebben op uw irrigatie. Wanneer u er niet rustig en zonder kopzorgen bijzit, dan zal u niet kunnen spoelen. Wanneer u zorgen hebt, kunt u misschien beter de spoelingen een tijdje stopzetten. Hebt u buikloop dan stopt u beter tijdelijk met spoelen tot uw stoelgang weer normaal is.

Om verstoppingen te voorkomen, helpt het om tijdens de maaltijden meer vloeistof te drinken en vezelrijk voedsel (bruin brood) te eten. Vraag indien nodig aan uw arts een laxeermiddel, maar blijf niet dagenlang met verstopte darmen rondlopen.

U kunt eveneens proberen op andere tijdstippen van de dag te irrigeren. Wanneer u bvb. ’s avonds nog stoelgang ontlast, kunt u misschien beter dan irrigeren.

Wanneer u ontstemd of woedend aan een irrigatie begint, kan het gebeuren dat u het water van het spoelen niet kunt ophouden of dat u minder goede resultaten bekomt.

Samenvattend:

  • normale gemoedstoestand -> normale irrigatie
  • gespannen gemoedstoestand, buikloop, constipatie -> problemen bij irrigatie -> wachten!

Hieronder vindt u stap voor stap beschreven hoe u een colostoma irrigatie met succes kunt uitvoeren (Opgelet: iemand met een ileostoma of een colostomadrager met een stoma aangelegd in het opstijgende gedeelte van de dikke darm mag niet irrigeren (spoelen), want bij hen is de stoelgang reeds vloeibaar.)

1- Verwijder het oude zakje of de stomakap en berg het vuile opvangsysteem in een plastic zakje om het te kunnen weggooien. Afsluiten met draaiklemmetje. Reinig voorzichtig de huid en de stoma met lauw water. Dep voorzichtig droog. Onderzoek aandachtig de toestand van de huid en de stoma vooraleer te beginnen spoelen.

 

 

 

2- Breng de afloopsleuf en de riem aan. Indien de afloopsleuf iets te lang uitvalt, snijdt u die af tot ze juist boven het water in het toilet hangt. Bevestig de top van de afloopsleuf aan de riem.

 

 

 

3- Sluit de regelklem af en vul de waterzak met 1,5 liter lauw drinkbaar water (= handwarm of +/- 37°). Het is van groot belang het water niet te warm of koud in te laten vloeien. Het te veel aan water in de waterzak zal dienen om na de spoeling de afloopsleuf te kunnen uitspoelen, maar u moet er nauwgezet op letten zeker niet meer dan één liter in de darmen te laten vloeien. Een halve liter water is ruim genoeg.

 

 

4- Bevestig de waterzak zodat de bodem ervan op schouderhoogte hangt wanneer u neerzit. Het lager ophangen van de zak zal aan het water onvoldoende indringkracht geven, terwijl het te hoog hangen ervan een te grote druk opwekt, wat buikpijn zal veroorzaken.

 

 

 

5- Kleef de afloopsleuf rechtstreeks op de buik of op de stomaplaat en bevestig hem met de gordel om de buik. Maak het uiteinde van de afloopsleuf vast aan de buikriem en ga op het toilet zitten of op een stoel vóór het toilet en leg de onderkant van de afloopsleuf in de WC.

 

 

 

6- Breng een weinig glijmiddel aan op het kegeltje (koontje) dat u in de stoma moet stoppen.

 

 

 

 

7- Leg de afloopsleuf in de WC.

 

 

 

 

 

8- Verwijder de lucht uit het aanvoerbuisje door het water tot aan het uiteinde ervan te laten vloeien, klem af en trek een plastic handschoen aan en doe wat glijmiddel op de pink (en wijsvinger). Daarna steekt u eerst de pink en eventueel daarna ook de wijsvinger voorzichtig +/- 5 cm in de kunstanus. Hierdoor verwijdt u de toegang tot de darm en voelt u meteen ook de richting waarheen de darm loopt. Eventueel zich dicht bij de uitgang bevindende stoelgang wordt aldus wat weggedrukt zodat het water erin kan vloeien. Wanneer u het indringende water in de juiste richting binnenbrengt, zal dat gemakkelijk invloeien. Breng het koontje van het spoelsysteem voorzichtig in de stoma in de richting die u met de vinger had gevoeld. Breng dat kegeltje nooit met geweld in de stoma binnen. Ontklem het aanvoerbuisje. Max. 0,75 l water uit de waterzak in de dikke darm laten vloeien, duurt tussen de 5 en de 10 minuten. Indien het water niet in het darmkanaal wil vloeien, probeer dan wat volgt: • wijzig de invalshoek van het kegeltje of koon • kijk na of er geen kink ligt in de leiding tussen de waterzak en de stoma • kijk na of de waterzak op de juiste hoogte hangt • ontspan u volledig en haal enkele malen diep adem door de mond • breng een kleine hoeveelheden water in de darm. Het is mogelijk dat wat verharde stoelgang het invloeien van water verhindert.

9- Wanneer het nodige water is binnengedrupt (max. 1 liter), moet u het aanvoerbuisje weer afklemmen en het kegeltje of koontje voorzichtig uit de stoma halen. De inhoud komt vaak met grote druk uit de stoma gespoten. Het is aangewezen om de afloopsleuf bovenaan goed dicht te knijpen. Rol de flap, die zich van boven aan de afloopafloopsleuf bevindt, op en bevestig hem met 2 knijpers. Breng de onderkant van de afloopsleuf weer omlaag in de wc en laat de darminhoud eruit vloeien. Het grootste gedeelte van het ingebrachte water en de stoelgang zal in de eerste 10 minuten in het toilet uit de darmen uitgestuwd worden.

 

10- Maak de top van de afloopsleuf met enkele klemmen vast aan de riem. U kunt daarna rustig uw morgentoilet beëindigen, maar blijf in beweging (zoniet blijft heel wat water en stoelgang in de darm zitten). In die periode worden dan de laatste deeltjes stoelgang en water uitgestuwd.

 

 

 

11- Wanneer u na een half uurtje merkt dat niets meer uit de darmen komt, dan kunt u de afloopsleuf weer in het toilet ledigen, uitspoelen (met het restant water uit de waterzak) en verwijderen. Uw huid om de stoma wassen en afdrogen.

12- Breng uw opvangsysteem of stomakapje aan om het beetje darmslijm, dat uit de stoma zou kunnen druppelen, op te vangen. Om de zes maand hebt u recht op één irrigatieset en om de 3 maand op 30 irrigatiezakken (= 1 om de 3 dagen). Wie niet op eigen kosten meer irrigatiezakken wil bijkopen, moet dus de afloopsleuf rein wassen met koud water, hem zorgvuldig uitspoelen en ophangen zodat hij kan drogen. Hang ook de waterzak op met de klem open om al het water eruit te laten druppelen.

Een colostoma spoeling of darmirrigatie is een doeltreffend middel waarmee u de darmlozingen kunt regelen.

Alleen wanneer uw chirurg hiervoor zijn toestemming geeft, mag u dergelijke darmspoelingen doen. Het is een spoeling gegeven langs de stoma met speciaal daarvoor gefabriceerde hulpmiddelen. Het doel is de dikke darm te stimuleren om een ontlastende darmbeweging uit te lokken: NIET OM HET COLON VOLLEDIG LEEG TE SPOELEN (= lavement).

Heel wat mensen met een linkse colostoma gebruiken deze methode om zich te ontlasten. Irrigeren is niet verplicht en kan gelijk wanneer aanvangen, ophouden en weer beginnen zonder problemen.

U moet echter telkens weer 4 weken spoelen vooraleer u opnieuw stoelgangvrij bent. Uw darmen zullen steeds bewegen, of u nu spoelt of niet. Positief hierbij is dat bij irrigatie uw dikke darm (colon) getraind wordt om in beweging te komen wanneer dat voor u het best past. Een goed getrainde dikke darm kan met dergelijke irrigatietechniek 24 tot 48 uur vrij blijven van ontlasting.

Om bij spoelingen een zo groot mogelijk succes te hebben moet men zich vooral volledig ontspannen en moet :

de stoma ruim genoeg zijn om het kegelvormige apparaat in de darm binnen te kunnen brengen en dat liefst in een rechtuit verlopende uitmonding van deze darm

uw arts of stomaverpleegkundige u een uitvoerige zowel theoretische als praktische kennis bijbrengen en vooral uw eerste door u zelf uitgevoerde spoelingen bijwonen en begeleiden om na te gaan of u de handelingen correct uitvoert

de stomadrager dit echt wil doen, want irrigeren vraagt tijd, voldoende kennis en handigheid, een zekere inspanning en een morele training

men kan beschikken over een voldoende ruim en verwarmd toilet of badkamer waar men rustig een tijdje (een halfuurtje tot drie kwartier) kan doorbrengen zonder te worden gestoord. Daarom vooral is het bezitten van een tweede toilet voorbehouden voor de andere gezinsleden geen overbodige luxe

men bij de minste onregelmatigheid, bloedverlies of aanhoudende pijn onmiddellijk de spoelingen stopt en zijn arts raadpleegt.

DOEL: gedurende 24 of 48 u hebt u geen uitstoot van stoelgang en minder gasvorming zodat u een opvangkapje kunt dragen i.p.v. een opvangzak om het beetje darmslijm, dat uit de stoma zou kunnen druppelen, op te vangen. Omdat door deze spoelingen u gedurende enkele dagen stoelgangvrij bent en dus geen opvangzakje moet dragen, biedt deze techniek ook een gedeeltelijke oplossing voor stomadragers met een ingetrokken stoma of met een cortisone huid (zeer dunne huid door langdurig innemen van cortisone), bij huidirritatie of patiënten met een diepe huidplooi dicht bij de stoma.

 

Deze site werkt enkel correct met cookies. Door gebruik te maken van onze website en diensten, aanvaard je het plaatsen van deze cookies op je computer.
Ok