Een colostoma spoeling of darmirrigatie is een doeltreffend middel waarmee u de darmlozingen kunt regelen.

Alleen wanneer uw chirurg hiervoor zijn toestemming geeft, mag u dergelijke darmspoelingen doen. Het is een spoeling gegeven langs de stoma met speciaal daarvoor gefabriceerde hulpmiddelen. Het doel is de dikke darm te stimuleren om een ontlastende darmbeweging uit te lokken: NIET OM HET COLON VOLLEDIG LEEG TE SPOELEN (= lavement).

Heel wat mensen met een linkse colostoma gebruiken deze methode om zich te ontlasten. Irrigeren is niet verplicht en kan gelijk wanneer aanvangen, ophouden en weer beginnen zonder problemen.

U moet echter telkens weer 4 weken spoelen vooraleer u opnieuw stoelgangvrij bent. Uw darmen zullen steeds bewegen, of u nu spoelt of niet. Positief hierbij is dat bij irrigatie uw dikke darm (colon) getraind wordt om in beweging te komen wanneer dat voor u het best past. Een goed getrainde dikke darm kan met dergelijke irrigatietechniek 24 tot 48 uur vrij blijven van ontlasting.

Om bij spoelingen een zo groot mogelijk succes te hebben moet men zich vooral volledig ontspannen en moet :

de stoma ruim genoeg zijn om het kegelvormige apparaat in de darm binnen te kunnen brengen en dat liefst in een rechtuit verlopende uitmonding van deze darm

uw arts of stomaverpleegkundige u een uitvoerige zowel theoretische als praktische kennis bijbrengen en vooral uw eerste door u zelf uitgevoerde spoelingen bijwonen en begeleiden om na te gaan of u de handelingen correct uitvoert

de stomadrager dit echt wil doen, want irrigeren vraagt tijd, voldoende kennis en handigheid, een zekere inspanning en een morele training

men kan beschikken over een voldoende ruim en verwarmd toilet of badkamer waar men rustig een tijdje (een halfuurtje tot drie kwartier) kan doorbrengen zonder te worden gestoord. Daarom vooral is het bezitten van een tweede toilet voorbehouden voor de andere gezinsleden geen overbodige luxe

men bij de minste onregelmatigheid, bloedverlies of aanhoudende pijn onmiddellijk de spoelingen stopt en zijn arts raadpleegt.

DOEL: gedurende 24 of 48 u hebt u geen uitstoot van stoelgang en minder gasvorming zodat u een opvangkapje kunt dragen i.p.v. een opvangzak om het beetje darmslijm, dat uit de stoma zou kunnen druppelen, op te vangen. Omdat door deze spoelingen u gedurende enkele dagen stoelgangvrij bent en dus geen opvangzakje moet dragen, biedt deze techniek ook een gedeeltelijke oplossing voor stomadragers met een ingetrokken stoma of met een cortisone huid (zeer dunne huid door langdurig innemen van cortisone), bij huidirritatie of patiënten met een diepe huidplooi dicht bij de stoma.