Oostende, 14 december 2010

Bij het verschijnen

Vandaag is het voor de Stoma Club van Oostende een dubbele feestdag: niet alleen verschijnt vandaag de derde herwerkte druk van het boek “Vademecum voor Stomadragers”, maar wij kunnen ook met enige fierheid het ter beschikking stellen aankondigen van onze kakelverse website www.stomaclub.be.

Waarom verscheen dit handboek voor stomadragers en waarom heeft het zo’n succes?

De ziekenhuizen leveren onbetwistbaar zeer efficiënt chirurgisch werk bij het aanleggen van een stoma, een heelkundige ingreep waardoor de stoelgang of de urine voortaan langs een opening in de buikwand naar buiten komt. Maar wanneer men de patiënt na zijn operatie naar huis stuurt, is er voor de stomadrager vaak weinig sociale of professionele opvang voorzien. Die moeten er maar leren mee leven.

Door taboes, onwetendheid, en schaamte draait dit leren leven met een stoma, de verzorging en de aanbreng van het opvangmateriaal gewoonlijk uit op een ware nachtmerrie. Aan deze schrijnende toestand moest een einde komen. Daarom stichtten stomadragers zowat overal in het land een vereniging voor lotgenoten stomadragers en zo ontstond ook Stoma Club Oostende.

Begin 1981, na heel wat onderzoek en gelobby door verpleegster Rita Verhulst van het Ziekenhuis H. Serruys, kwamen op haar initiatief en met de medewerking van paramedici uit de drie Oostendse ziekenhuizen, enkele stomadragers enkele malen informeel bijeen met als doel een plaatselijke stomaclub op te richten. In oktober 1981 beslisten 7 stomadragers een feitelijke vereniging te stichten: de Stoma Club Oostende. Het werd een pluralistische vereniging waarvan de bestuursleden zich belangeloos inzetten om stomadragers te begeleiden, voor te lichten en op te leiden. In oktober 1982 stuurden zij een aanvraag op om als vzw te worden erkend en in februari 1983 verschenen de statuten in het Staatsblad.

Stoma Club Oostende vzw vergadert sindsdien vijf maal per jaar, om de twee maanden, en leden bezoeken op verzoek stomadragers in het ziekenhuis of bij hen thuis.

Helaas, ondanks het bestaan van deze vrijwilligers organisatie weigeren heel wat pas geopereerde stomadragers wegens preutsheid of schaamte een beroep te doen op de stomaclubs. Daarom schreef ik in 1984 samen met verpleegster Rita Verhulst dit Vademecum voor Stomadragers, een handboek waar iedere patiënt raadgevingen en voorlichting in kan vinden over zijn toestand. Een primeur in Europa! Aanvankelijk was het een gekopieerd boekje dat in een kaft aan de stomadragers gratis werd aangeboden en dat door de nationale pers uitvoerig werd gelauwerd. Tijdens de viering van het vijfjarige bestaan in het Hoger Rijksinstituut voor Paramedische Beroepen te Oostende kwamen daar twee werkjes bij, nl. Vademecum voor Stomadragers “Ureterostomie” en een “Actualisering van het Vademecum”.

Ter gelegenheid van zijn twintigjarig bestaan organiseerde de Stoma Club Oostende, iets te laat, in februari 2003 een Academische zitting in het Stadhuis te Oostende. Daar verscheen voor het eerst het “Vademecum voor Stomadragers” in boekvorm.

Op 10 april 2007 eerde het stadsbestuur van Oostende de vzw Stoma Club Oostende om haar 25’jarig bestaan met een receptie. De vereniging kon bij die gelegenheid de heruitgave in kleur van het ondertussen uitgeputte Vademecum aan de pers voorstellen.

Vandaag, ter herinnering aan het moedige besluit eind 1981 van de stichters van de Stoma Club Oostende, Aelbrecht Maria, Chenot Conrad, Haeck Gaston, Reyniers Maria en Schram André, volgt een derde uitgave van dit pocketboek Vademecum, opnieuw in kleur en professioneel gedrukt in het grafisch bedrijf Lammaing. Met deze 1.500 boekjes erbij haalt dit werk een uitgifte van 6.000 exemplaren. In uitgeversmiddens noemt men dit een succeswerk.

Deze heruitgave konden wij realiseren dank zij de sponsoring door de Vlaamse Liga tegen Kanker, vier firma’s uit de medische nijverheid (Coloplast, Convatec, Eurotec en Hollister) en de bandagisten Lloydspharma (Beuselinck te Oostende) en Thuiszorgwinkel van CM.

Dit werk wordt gratis aangeboden aan alle stomadragers en aan de paramedici die er om vragen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) mits, indien op te sturen, het storten van 2,50 euro voor de verzendingskosten. Alle andere belangstellenden kunnen uiteraard ook dit werk bekomen door storting van 5,00 euro (verzendingskosten inbegrepen) op rekening BE91 7380 3731 1676 van Stoma Club Oostende, Kruidenstraat 3 te 8400 Oostende.

Zoals in de intro aangekondigd, is Stoma Club Oostende vzw nu ook bereikbaar op het internetadres www.stomaclub.be waar u rustig dit werk kunt consulteren.

Deze site werkt enkel correct met cookies. Door gebruik te maken van onze website en diensten, aanvaard je het plaatsen van deze cookies op je computer.
Ok